MODLITBA

Neprosím o zázraky a vízie, Pane, ale o silu ku všednému dňu. Nauč ma umeniu malých krokov.

Učiň ma vynaliezavým a vynachádzavým, aby som z tej každodennej mnohorakej zmesi dokázal v pravom čase zaznamenať tie skúsenosti a poznatky, ktoré sa ma týkajú.

Učiň ma presným, aby som si dokázal správne zadeliť čas. Daruj mi ten jemnocit, ktorý mi pomôže zistiť, čo je prvoradé a čo druhoradé.

Prosím ťa o silu k disciplíne a k mere, aby mi život neunikal, ale aby som dokázal rozumne usporiadať priebeh dňa, aby som dbal na momenty svetla a vrcholov, a aby som aspoň sem- tam našiel čas na to, čo mi robí radosť.

Prosím, aby som spoznal, že nám sny nepomôžu ďalej, ani pre budúcnosť ani pre minulosť. Pomôž mi aby som robil to, čo je najbližšie, a aby som to robil čo najlepšie. Aby som spoznal, že terajšia hodina je najdôležitejšia.

Ochráň ma pred tou naivnou domnienkou, že v živote má včetko ísť ako po masle. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a zvraty k horšiemu sú samozrejmými dodatkami života, pomocou ktorých môžeme rásť a dozrievať.

Pripomeň mi, že srdce často štrajkuje proti rozumu. Pošli mi niekoho v pravom okamihu, kto bude taký smelý, že mi povie Pravdu s láskou. Teba a ostatných nechám vždy vysloviť sa. Pravdu si človek nepovie sám. Pravdu nám povedia.

Viem, že sa veľa problémov vyrieši tým, že nič nepodnikneme. Daj, aby som dokázal čakať.

Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som bol hodný tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najkrehkejšej veci života.

Udeľ mi potrebnú fantáziu, aby som dokázal v pravom okamihu na pravom mieste odovzdať balíček dobra, prostredníctvom slov alebo bez nich.

Urob zo mňa človeka, ktorý sa podobá lodi s ponorom, aby som sa priblížil aj k tým, ktorí sú "na dne".

Ochráň ma pred strachom, že by som mohol premeškať život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to čo potrebujem.

Uč ma umeniu malých krokov!

Antoine de Saint-Exupéry